กองทัพเรือ บทความ

A-5

A-5  Vigilante  เป็นเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบ 2 ที่นั่งเรียงกัน สามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้  โครงการสร้างเครื่องบินแบบนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1955 เพราะทางกองทัพเรือสหรัฐนั้นมีความต้องการเครื่องบินโจมตีเครื่องยนต์ไอพ่น ที่สามารถทิ้งระเบิดนิวเคลียร์และขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้ ซึ่งบริษัท North American เป็นบริษัทที่ได้รับสัญญาว่าจ้างให้ผลิตเครื่องบินแบบนี้

 

เครื่องต้นแบบได้ทำการบินทดสอบเมื่อ ค.ศ. 1958  และเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปี ค.ศ. 1961 แต่ถึงจะเป็นเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดที่ทันสมัยแบบหนึ่งในยุคนั้น แต่ระบบการทิ้งระเบิด(นิวเคลียร์)นั้นค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะห้องเก็บอาวุธนั้นจะมีลักษณะเป็นท่อที่อยู่กลางลำตัวของเครื่องบิน ซึ่งตอนทิ้งระเบิดต้องใช้วิธีแบบดีดออกทางท้ายเครื่อง จนในที่สุดเครื่องบินแบบ A-5 ถูกเปลี่ยนภารกิจเป็นเครื่องบินลาดตระเวณแทน และปลดประจำการในปี ค.ศ. 1979

CR:ภาพจาก google

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + four =