กองทัพอากาศ บทความ

A-37 Dargonfly

A-37 เป็นเครื่องบินประเภทโจมตี 2 ที่นั่งเคียงกัน  ผลิตโดยบริษัท Cessna ประเทศสหรัฐอเมริกา  เครื่องโจมตีรุ่นนี้พัฒนามาจากเครื่องบินฝึกแบบ T-37   ซึ่งเริ่มจากปี ค.ศ.1963   ทางกองทัพอากาศสหรัฐได้ทำสัญญากับบริษัท Cessna เพื่อให้พัฒนาดัดแปลงเครื่องบินฝึกแบบ T-37 จำนวน 2 เครื่อง ให้ติดอาวุธและสามารถวิ่งขึ้นลงในระยะสั้นได้รวมถึงขึ้นลงในทางวิ่งชั่วคราวได้  โดยกำหนดชื่อเป็น YAT-37

 

เครื่อง YAT-37  บินทดสอบครั้งแรกในปีเดียวกัน ค.ศ. 1963  และผลการประเมินออกมาได้ตามความต้องการของทางกองทัพอากาศสหรัฐ  จึงสั่งสร้างขึ้นและให้ชื่อว่า A- 37 ซึ่งผลิตออกมาใช้งาน 2 รุ่นคือ A-37 A โดยนำเครื่อง T-37 มาดัดแปลง และนำมาปฏิบัติการในสงครามเวียดนามเพื่อการประเมินขีดความสามารถ

 

และเครื่องแบบ T-37 B ที่เป็นเครื่องผลิตขึ้นใหม่ซึ่งติดเครืองยนต์ให้กำลังสูงกว่า T-37 ถึง 2เท่า  และกองทัพอากาศไทยได้นำ A-37 B เข้าประจำการโดยกำหนดชื้อเป็น บ.จ.6(เครื่องบินโจมตีแบบที่ 6)  สถานะปัจจุบันปลดประจำการ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =