กองทัพอากาศ บทความ

Panavia Tornado

เป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ แบบ 2 ที่นั่งเรียงกัน ปีกสามารถปรับมุมลู่ปีกได้  เครื่องบินรบรุ่นนี้เกิดจากความร่วมมือของ 3ประเทศคือ อังกฤษ,เยอรมันและอิตาลี ที่มีความต้องการเครื่องบินรบเอนกประสงค์ (Multi Role Combat Aircraft/MRCA) ซึ่งบริษัทจาก 3ประเทศนี้คือบริษัท BAC /British Aircraft Corporation(อังกฤษ)  ,บริษัท Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB)(เยอรมัน) และบริษัท Aeritalia (อิตาลี) โดยร่วมกันก่อตั้งบริษัทชื่อ Panavia ขึ้นมา

 

Tornado นั้นเริ่มโครงการเมื่อปี ค.ศ. 1970 เครื่องบินต้นแบบบินครั้งแรกเมื่อ 4 ส.ค. 1974  และในปี ค.ศ. 1976 รัฐบาลทั้ง 3ประเทศได้ลงนามเพื่อเริ่มการผลิตเครื่องบินรุ่นนี้

ถือกันว่าเครื่องบิน Tornado นั้นเป็นเครื่องบินต้นแบบสำหรับแนวคิดในการสร้างเครื่องบินในยุคปัจจุบันคือสามารถทำไดหลากหลายภารกิจเช่นการกิจบินโจมตีสนับสนุนภาคพื้นดิน การบินสกัดกั้น การโจมตีทางทะเลเป็นต้น สำหรับประเทศอังกฤษนั้นได้นำเครื่อง Torndo เข้าประจำการแทนเครื่องบินแบบ Vulcanและ Buccaneer  ในปี ค.ศ.1979

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 2 =