กองทัพอากาศ บทความ

Shackleton

Avro Shackleton  ถูกสร้งขึ้นมาเป็นเครื่องบินปราบเรือดำน้ำและลาดตระเวณทางทะเลของกองทัพอากาศอังกฤษ เพื่อทดแทนเครื่องบิน ที่เคยประจำการตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อังกฤษใช้ในภารกิจลาดตระเวณทางทะเลคือเครื่องแบบ B-24,B-17,Lancasterและ Short Sunderland

 

เครื่องบิน Shackleton นั้นพัฒนามาจากเครื่องบินแบบ Avro Lincoln  ซึ่งทำให้มีรูปลักษณะคล้ายกับเครื่อง Lincoln มาก ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้แบบ Rolls Royce Griffon ที่ให้กำลังสูงกว่า เครื่องบินต้นแบบได้ทำการบินเมื่อปี ค.ศ. 1949  และเริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1950  ซึ่ง Shackleton ได้ผลิตออกมาทั้งหมด 3 รุ่น คือ  Mark1,Mark2และMark 3   โดยรุ่น Mark1,2นั้นใช้ฐานล้อแบบล้อหาง ส่วน Mark 3  นั้นเปลี่ยนฐานล้อที่หัว และใช้เครื่องยินต์ไอพ่น  และรุ่น Mark 2นั้น ส่วนหนึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า และได้รับการผลิตออกมาจำวนวน185-191 เครื่อง ซึ่งต่อมาได้ถูกทดแทนด้วยเครื่องบินแบบ Nimrod (ในวิกิระบุว่าปลดประจำการปี 1991 )  นอกจากกองทัพอากาศอังกฤษแล้วยังมี กองทัพอากาศแอฟริกาใต้ที่มีเครื่องบินแบบนี้ประจำการ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 11 =