กองทัพเรือ บทความ

P-5 Marlin

Martin P-5 Marlin 

เครื่องบินที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนทางทะเลและปราบเรือดำน้ำ โดยสามารถขึ้น-ลงทางทะเลได้ สร้างโดยบริษัท  Glenn L. Martin สหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ PBM Mariner

***PBM Mariner***

ซึ่งเป็นเครื่องบินลาดตระเวน/ปราบเรือดำน้ำในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทางบริษัทได้นำประสบการณ์จากการสร้างเครื่องบิน PBM Mariner มาเป็นต้นแบบ ทำให้ P-5 Marlin นั้นมีลำตัวของเครื่องบินที่ถูกต้องตามหลักพลศาสตร์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเครื่องยนต์ที่ติดตั้งนั้นมีกำลังสูงขึ้นรวมถึงการติดตั้งเรดาร์ แบบ SPS-80 ตรงบริเวณส่วนหัวของเครื่อง ซึ่งเป็นเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น

เครื่องต้นแบบของ P-5 นั้นขึ้นบินทดสอบครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนเมษายน 1948(ในวิกิระบุว่า30 พ.ค. 1948) ก่อนจะเริ่มเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐในปี 1951 (วิกิระบุปี 1952) ซึ่งดูจากช่วงเวลานั้นเครื่อง P-5 นั้นเข้าร่วมปฏิบัติการในสงครามเกาหลีด้วย และได้มีการปรับปรุงพัฒนาต่อ โดยมีการพัฒนาไปเป็น P-5 M 2 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น P-5 B) ซึงนอกจากจะมีประจำการในกองทัพเรือสหรัฐแล้ว P-5 ยังมีประจำการในกองทัพเรือฝรั่งเศสรวมถึงหน่วยงานยามฝั่งของสหรัฐ ในภารกิจค้นหาและกู้ภัย(P-5 M 1 G ) และมีอีกรุ่นที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องบินฝึกสำหรับการฝึกปราบเรือดำน้ำเรียกว่า P-5 M 1 T

เครื่องบินแบบ P-5 นั้นเป็นเครื่องใบพัด 2 เครื่องยนต์ มีเจ้าหน้าที่ประจำการ 8 นาย ทำความเร็วสูงสุด 421 กม./ชม. เพดานบิน 6,827 ม. พิสัยการบิน 5,800 กม. ติดตั้งปืนขนาด 20 มม. ที่ท้ายเครื่อง บรรทุกอาวุธได้ 8,000 ปอนด์

เครื่องP-5 Marlin นั้นถูกปลดประจำการในปี 1967 และเป็นเครื่องรุ่นสุดท้ายที่บริษัท Glenn L. Martin  ผลิตออกมาก่อนที่จะเปลี่ยนไปผลิตอาวุธประเภทนำวิถีแทน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =