กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

Nomad

GAF Nomad นั้นเป็นเครื่องบินที่มีการใช้พื้นที่ในการวิ่งขึ้นลงในระยะสั้น ( STOL) ผลิตโดยบริษัท Government Aircraft Factories ( GAF)ประเทศออสเตรเลีย จัดเป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ มีใช้ทั้งในทางทหารและทางพาณิชย์ ใช้เครื่องยนต์ใบพัดเทอร์โบพร็อพ 2 เครื่องยนต์มีเที่ยวบินทดสอบครั้งแรกเมื่อ 23 ก.ค. 1971

เครื่องบินแบบNomad ใช้นักบิน 2 นาย  ทำความเร็วได้สูงสุด 311 กม./ชม. ระยะทำการ 1,074 กม. เพดานบิน 6,400 เมตร นั้นภายในตัวเครื่องสามารถนำไปดัดแปลงติดตั้งอะไรเพิ่มเติมและทำออกมาหลายรุ่นเช่น แบบลำตัวมาตรฐาน (N-22B) บรรทุกผู้โดยสารได้ 12 ที่นั่ง และแบบลำตัวยาว ( N-24A) บรรทุกผู้โดยสารได้ 16 ที่นั่ง โดยสามารถนำไปปฏิบัติภารกิจทางทหารได้เช่นการลำเลียงทางยุทธวิธี,การบรรทุกพลร่ม,เป็นเครื่องบินตรวจการณ์,โจมตีภาคพื้นดิน,ลาดตระเวนทางอากาศหรือในภารกิจทางพาณิชย์

เครื่องบินรุ่นนี้มีประจำการในกองทัพเรือ และกองทัพอากาศไทย โดยที่ทางกองทัพเรือนั้นเป็นเครื่องNomad (N-24A) โดยใช้ชื่อว่า บ.ธก.2 โดยนำเข้ามาประจำการในช่วงปี 2527-2528ในโครงการจัดซื้อและช่วยเหลือจากทางรัฐบาลออสเตรเลีย จำนวน 5 ลำ และทางกองทัพอากาศนั้นเป็นเครื่อง Nomad (N-22B) โดยมีชื่อเรียกว่า บ.ล.9 เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 9 โดยนำเข้ามาประจำการในช่วงปี 2525  ซึ่งตอนนั้น Nomad ได้ถูกนำไปทำภารกิจทั้งโจมตีและลาดตระเวนเพื่อปราบปรามผู้ก่อการการร้าย(ซึ่งเครื่องบินที่ถูกนำไปติดตั้งอาวุธปืนเพื่อทำภารกิจโจมตีนั้นมีชื่อเรียกว่า บ.จล.9 (เครื่องบินโจมตี/ลำเลียงแบบที่9)และนำไปติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศโดยเรียกว่า บ.ตล.9(เครื่องบินตรวจการณ์/ลำเลียงแบบที่9)  จนภารกิจปราบ ผกค.สิ้นสุดลง เครื่องบินเล่านี้ได้ถูกนำใช้ในภารกิจลำเลียงและภารกิจฝนหลวง จึงถูกเรียกว่า บล.9 อีกครั้ง

 

ปัจจุุบันทางกองทัพอากาศได้ปลดประจำการเครื่อง บล.9 ไปแล้วซึ่งนับเป็นเครื่องบินที่อเนกประสงค์และทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างคุ้มค่า และได้มีการนำเครื่องบินรุ่นนี้มาตั้งแสดงโชว์ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + one =