กองทัพบก บทความ

M-48 Patton

M-48 นั้นเป็นรถถังหลัง (Main Battle Tank/MBT) อีกแบบหนึ่งทีผลิตจากประเทศสหรัฐจัดเป็นรถถังขนาดกลางสายการผลิตนั้นเริ่มในช่วงปี 1950 โดยเริ่มแรกนั้นปืนหลักนั้นเป็นปืนใหญ่ขนาด 90 มม. และต่อมาได้มีการปรับปรุงนำเอาปืนใหญ่ขนาด 105 มม. มาเป็นปืนหลักแทน read more