กองทัพอากาศ บทความ

C-47 Skytrain /Dakota

เครื่องบินลำเลียงอีกแบบหนึ่งที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2มาจนถึงปัจจุบันนี้ ถึงแม้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาหลากหลายผู้คนก็ยังจำชื่อ C-47 Dakota ได้อย่างดี    เครื่องบินรุ่นนี้นั้นถูกผลิตโดยบริษัท Douglasประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเที่ยวบินทดสอบขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1941 ประวัติความเป็นมาของเครื่องบินลำนี้นั้นเกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของสายการบินเอกชนในยุคนั้นที่ต้องการเครื่องบินขนส่งทางพาณิชย์  ทางบริษัท Douglas นั้นจึงได้ทำการผลิตเครื่องบินแบบ Dc-1 read more