กองทัพอากาศ บทความ

Valiant

Valiant เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องยนต์ไอพ่น 4เครื่องยนต์  ผลิตโดยบริษัท Vickers-Armstrongs ประเทศอังกฤษ ทำความเร็วได้ 0.85 มัค  พิสัยการบิน 7,242 กิโลเมตร

 

Valiant ถือเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องยนต์ไอพ่นแบบแรกที่ประจำการในกองทัพอากาศอังกฤษ เพราะในปี พ.ศ 2489 กองทัพอากาศอังกฤษมีความต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิด ความเร็วสูงมีเพดานบินสูง บรรทุกระเบิดได้มากรวมถึงระเบิดนิวเคลียร์  ซึ่งมีบริษัทหลายบริษัทได้นำเสนอและทางบริษัท Vickers-Armstrongs ได้นำเสนอเครื่องบินที่มีปีกมุมลู่หลัง ปีกอยู่ระสูงของลำตัวเครื่องบิน ซึ่งแบบที่บริษัทเสนอเข้ามานั้นเป็นแบบที่มีสมรรถนะต่ำกว่าข้อกำหนดของกองทัพอากาศอังกฤษ  แต่กองทัพอากาศอังกฤษ นั้นพิจารณาว่า เครื่องบินแบบนี้จะพัฒนาและผลิตออกมาใช้งานได้เร็วกว่าแบบอื่นๆที่บริษัทอื่นๆนำเสนอมา จึงได้เปลี่ยนข้อกำหนดความต้องการใหม่ และเลือกบริษัท Vickers-Armstrongs เพื่อผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดให้

 

ซึ่งเครื่องบินต้นแบบได้ทำการบินทดสอบครั้งแแรกเมื่อปี พ.ศ. 2494 และเข้าประจำการในปี พ.ศ. 2498  ซึ่งเครื่องบินบินทิ้งระเบิด Valiant นั้นสามารถบรรทุกระบิดได้ทั้งระบิดแบบธรรมดาและระเบิดนิวเคลียร์ในน้ำหนักที่บรรทุกได้สูงสุด 9,525 กก.  และทำการทดลองทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิคในช่วงปี พ.ศ. 2499-2500

 

เครื่องบิน Valiant ได้ทำการพัฒนาให้ทำทำภารกิจถ่ายรูปและเติมน้ำกลางอากาศได้  และมีการผลิตออกมาจำนวน 107-111 เครื่อง และต่อมามีปัญหาเรื่องโครงสร้างหลักของปีกจนห้ามบินและได้ปลดประจำการในช่วงปี พ.ศ.2507-2508

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two − 2 =