กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

TU-16 Badger

เป็นเครื่องบินประเภท ทิ้งระเบิดและลาดตระเวณทางทะเล ของสหภาพโซเวียต ใช้เครื่องยนต์ไอพ่น 2 เครื่องยนต์ ใช้ความเร็วได้สูงสุดที่ 0.90 มัค มีพิสัยการบิน 4,800 กิโลเมตร(เมื่อบรรทุกอาวุธเต็มที่)บรรทุกอาวุธได้ 9,000 กิโลและพิสัยการบินได้ไกลสุด 7,250 กิโลเมตร(สำหรับลาดตระเวณ)

 

TU-16 นั้นเริ่มแผนการสร้างในปี ค.ศ. 1951ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นเครื่องทิ้งระเบิดในชั้นเดียวกับ B-47 ของสหรัฐ และเที่ยวบินแรกของ TU-16 นั้น เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1952แต่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนในปี ค.ศ. 1955  และ TU-16 นั้นได้มีรุ่นประจำการตั้งแต่รุ่น Aถึงรุ่น G  มีประจำการอยู่ในกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหภาพโซเวียต รวมถึงจีน,อียิปต์,อินโดนีเซีย,อิรัก,ลิเบีย ซึ่งนาโต้ให้รหัสเรียกว่า Badger สายการผลิตนั้นในวิกีระบุว่ามีการสร้างจำนวนทั้งสิ้น  1,509 ลำ   แต่รายงานอีกทางระบุว่าสร้างประมาณ 2,000 ลำ นับว่าเป็นอากาศยานที่มีอายุการใช้งานยาวนานอีกแบบหนึ่งเพราะปลดประจำการไปในปี 1993

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 19 =