กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

AV-8 B

AV-8B Harrier เป็นเครื่องบินที่สหรัฐสั่งซื้อและซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเอง  ก็จะถือได้ว่าเป็นเครื่องบินแบบแรกที่สหรัฐซื้อและซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมาผลิตเอง  AV-8 รุ่นแรก ทางนาวิกโยธินสหรัฐสั่งซื่อจากอังกฤษในปี  ค.ศ.1969 (พ.ศ.2512) โดยเรียกว่า AV- 8 Aจำนวน 102 เครื่อง และเป็นแบบ 2 ที่นั่ง 8 เครื่อง โดยเรียกว่า TAV-8 A

 

AV-8A  เริ่มส่งมอบในปี 1971(พ.ศ.2514)  และทาง McDonnell Douglas ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิต Harrier  มีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องบินรุ่นนี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งตอนแรกมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปใช้ร่วมกับทางอังกฤษด้วย  แต่ต่อมาทางอังกฤษได้ปฎิเสธที่จะร่วมมือกับทางสหรัฐในการพัฒนา ซึ่งการพัฒนานี้จะทำให้ Harrier ที่ผลิตโดย McDonnell Douglasจะมีรัศมีทำการรบและการบรรทุกอาวุธได้มากกว่า 2 เท่าของ  AV-8 A และตอนแรกได้กำหนดชื่อให้เป็น AV-16 และกลับมาเรียก AV- 8B  ( Advanced Harrier)   ซึ่งเครื่องต้นแบบของ AV-8B ได้ทำการบินทดสอบครั้งแรกเมื่อ ปี 1978 (พ.ศ. 2521)

 

ภาพจาก google  ในภาพเป็น AV-8 B ของนาวิกโยธินสหรัฐ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =