กองทัพอากาศ บทความ

BAE Systems Hawk

เป็นเครื่องบิน 2 ที่นั่ง เรียงกัน สำหรับภารกิจฝึกบน และโจมตีภาคพื้นดิน ผลิตโดยประเทศอังกฤษ  ออกแบบโดยบริษัท Hawker Siddeley ซึ่งต่อมาได้ควบรวมกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็น BAC ( British Aircraff Coporation) และเปลี่ยนชื่อเป็น  BAE (British Aerospace)

เครื่องบินลำนี้ได้มีสัญลักษณ์หรือรหัสในตอนสร้างว่า HS-1182  โดยปี ค.ศ. 1970กองทัพอากาศอังกฤษนั้นมีความต้องการเครื่องบินขนาดเล็กที่ใช้ในการฝึกและการโจมตีภาคพื้นดิน และเครื่องต้นแบบนั้นเริ่มมีการบินครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1974  และอาวุะที่ติดประจำเครื่องนั้นเป็น ปญอ.ขนาด 30 มม. และติดอาวุธใต้ปีกได้ข้างละ 2 ตำบล สามารถบรรทุกอาวุธได้หนักรวม 5,660 ปอนด์

เครื่อง Hawk นั้น มีความสามารถทำการบินผาดแผลงได้อย่างดี เพราะรับแรงจีบวกได้ 8 จี และ จีลบได้ 4 จี เครื่องบินรุ่นนี้มีอายุการใช้งาน 6,000 ช.ม.ก่อนการซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงขนานใหญ่   ซึ่งในปัจจุบันเครื่องบินประเภทนี้มีประจำการในหลายประเทศ และมีสายการผลิตที่เกิน 1,000 เครื่อง

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =