กองทัพเรือ บทความ

AJ Savage (A-2)

เครื่องบินประเภท โจมตีทิ้งระเบิดประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน สร้างโดยบริษัท North American Aviation  สหรัฐอเมริกา  ถือเป็นเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน แบบแรกของกองทัพเรือสหรัฐที่สร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในปี ค.ศ. 1946  ทางกองทัพเรือสหรัฐมีความต้องการเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่สามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ได้

บริษัท North American Aviation ได้ออกแบบให้เครื่อง AJ Savage เป็นเครื่องบิน 3 เครื่องยนต์โดยใช้เครื่องยนต์ลูกสูบที่ปีกข้างละ 1เครื่อง และเครื่องไอพ่น 1 เครื่องที่ท้ายลำตัว เครื่องบินต้นแบบ( XAJ-1)ได้ทำการบินเที่ยวแรกเมื่อปี ค.ศ 1948 และเครื่องรุ่นแรก (A-1) ได้เริ่มเข้าประการในปีต่อมา  ถือเป็นเครื่องบินที่ประจำเรือบรรทุกเครื่องที่มีขนาดใหฐ่ที่สุดในยุคนั้น และได้มีปัญหาหลายประการทำให้ Savageรุ่นแรกมีระยะเวลาประจำการสั้นๆ

แต่ทางกองทัพเรือสหรัฐได้ทำการสั่งสร้าง Savage รุ่นใหม่อีก 2 รุ่นคือ AJ-2 และ AJ-2 P ถึงจะประสบปัญหากับรุ่นแรก โดยมีการสั่งสร้างรวมกันแล้วประมาณ 100 เครื่อง โดยมีการดัดแปลงแก้ไขแพนหาง เพิ่มความสูของแพนหางดิ่ง เพิ่มความจุของเชื้อเพลิง

ต่อมาได้มีการดัดแปลงให้เป็นเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศโดยติดตั้งถังน้ำมันเข้าไปที่ห้องเก็บระเบิดและถอดเครื่องยนต์ไอพ่นออก  เครื่องบินรุ่นนี้มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นประมาณ 10 ปีเท่านั้น

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − seven =