กองทัพอากาศ บทความ

EC-121 Warning Star

Lockheed EC-121 Warning Star  เป็นเครื่องบินประเภทลาดตระเวนทางอิเล็คทรอนิคส์/เตือนภัยล่วงหน้า( AEW&C/ Airborne Early Warning and Control) เครื่องยนต์ใบพัด 4 เครื่องยนต์ ผลิตโดยบริษัท Lockheed ประเทศสหรัฐใช้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง 9 นาย read more