กองทัพเรือ บทความ

U-20

เรือ U-20 คือเรือดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกลำหนึ่งของกองทัพเรือเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งจริงๆแล้วเรือดำน้ำลำนี้มีสติถิการจมเรือของศัตรูในช่วงปี ค.ศ.1915-1916 คิดเป็นน้ำหนักรวมแล้ว 142,389 ตัน แต่สร้างประวัติศาตร์โศกนาฎกรรมจนทั่วโลกในตอนนั้นกล่าวขานกันว่า เรือ U-20 นั้นจมเรือโดยสาร Lusitaniaของอังกฤษ (ซึ่งถือเป็นเรือโดยสารที่มีขนาดใหญ่อีกลำหนึ่งของโลกในยุคนั้น) read more