กองทัพเรือ บทความ

U-2511

U-2511 (ลำตรงกลางในภาพประกอบ) นั้นเป็นเรือดำน้ำของเยอรมันในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเรือแบบที่ 21 ซึ่งทางกองทัพเยอรตั้งเป้าหมายว่าจะผลิตออกมาใช้งานเดือนละ 30 ลำ เรือแบบนี้นั้นสร้างเป็น 2ชั้น สามารถจะเคลื่อนใต้น้ำหลังจากเก็บพลังงานแบตเตอรี่ได้เต็มที่แล้ว 4 วัน(ตรงนี้ข้อมูลระบุไว้เลยว่าถ้าดำได้นาน 4 วันต้องใช้ความเร็ว 5 นอต) และความเร็วสูงสุดที่ใช้ขณะดำน้ำนั้นทำได้ที่ความเร็ว 17-18 น็อต(แต่ใช้ได้ในเวลา 1ช.ม.) read more