กองทัพอากาศ บทความ

P-6 M Seamaster

Martin P – 6 M Seamaster  เป็นเครื่องบินประเภทลาดตระเวณทางทะเลและวางทุ่นระเบิด มีป้อมปืนที่ท้ายลำตัว  สร้างโดยบริษัท Glenn L Martin   ซึ่งเรียกได้ว่า เครื่องบิน P-6 M เป็นเครื่องบินเครื่องยนต์ไอพ่นที่ขึ้นลงทางน้ำแบบแรกของสหรัฐและแบบแรกของโลก read more