กองทัพเรือ บทความ

เรือหลวงกระบุรี

เรือหลวงกระบุรี (HTMS Kraburi / FFG-457) นามเรียกขานสากล HSMC  เป็นเรือฟริเกต ติดอาวุธปล่อยนำวิถี ต่อจากอู่ต่อเรือที่ประเทศจีน  มีการวางกระดูกงูเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2533 ปล่อยลงน้ำ  28 ธ.ค.2533 เข้าประจำการ 16 ม.ค. 2535  เป็นเรือในชั้น เรือหลวงเจ้าพระยา

ชื่อกระบุรี นั้นเป็นชื่อของแม่น้ำกระบุรี มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี มีความยาว 139 กม. ไหลลงสู่ทะเลที่จังหวัดระนอง

ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงระบบค้นหา/ตรวจจับ ระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธใหม่ด้วย แรกเริ่มนั้นมีการติดตั้งระบบ อาวุธปล่อยนำวิถีแบบ C-801 เข้ามา และต่อมาได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเรือให้ทันสมัยขึ้น โดยมีการติดจั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ C-802 เข้ามาแทนที่ของเดิม

และที่สำคัญร.ล.กระบุรีนั้นเป็นเรือฟริเกตลำแรกของกองทัพเรือทีี่สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ไปกับเรือได้ครับ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 3 =