กองทัพเรือ บทความ

เรือหลวงกระบี่

จากการที่กองทัพเรือ ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง( Offshore Patrol Vessel/OPV) จำนวน 6 ลำซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดหามาแล้ว 2 ลำ คือ ร.ล.ปัตตานีและร.ล.นราธิวาส

และต่อมาได้รับการอนุมัติให้ต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเพิ่มขึ้นอีก 1 ลำ(ร.ล.กระบี่)โดยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยกองทัพเรือได้ซื้อแบบแปลนเรือมาจาก บริษัท BVT Surface Fleet สหราชอาณาจักร เพื่อมาต่อเรือตรวจการณ์การไกลฝั่ง โดยมอบให้บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัดและกรมอู่ทหารเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการต่อเรือลำนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554   และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูเมื่อวันที่  23 สิหาคม 2553 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ 2 ธันวามคม 2554 ที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี

 

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − eleven =