กองทัพอากาศ บทความ

SM-81 Pipistrello

ลองมาพูดถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดของอิตาลี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บ้าง คือเครื่องบินแบบ SM-81 ที่สร้างโดยประเทศอิตาลี  ซึ่งรูปร่างหน้าตาจะไปคล้ายๆกับเครื่องบินลำเลียงของเยอรมันคือ JU-52  ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียง

 

 

เครื่องบิน SM-81 นั้นเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลาง โดยพัฒนามาจากเครื่องบินโดยสารแบบ SM-73

ซึ่งสร้างตามความต้องการของกองทัพอิตาลี โดยมีเครื่องยนต์ 3 เครื่องยนต์และล้อพับเก็บไม่ได้ เที่ยวบินทดสอบเที่ยวบินแรกประมาณปี ค.ศ. 1934-1935 และเข้าประจำการในปี 1935  และเข้ามามีบทบาทในสงครามที่อาบิสเนียกับสงครามที่สเปน  ซึ่งเครื่องบินประเภทนี้มีจำนวนการผลิตออกมา 535 เครื่อง  แต่ตอนที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 อิตาลีมีเครื่องบินประเภทนี้เหลือใช้งานอยู่ 300 เครื่อง แต่แล้วก็ถูกลดบทบาทหน้าที่ลง จากเครื่องบินทิ้งระเบิดไปเป็นเครื่องบินลำเลียงทหาร(สามารถบรรทุกทหารได้ 18 นาย)หรือลำเลียงสินค้า ลากเครื่องร่อนหรือไม่ก็ตรวจการณ์ทางทะเลเพื่อปราบเรือดำน้ำ

เครื่อง SM-81 นั้น มีพลประจำเครื่อง 6 นาย ติดอาวุธขนาด 7.7 มม. จำนวน 5 กระบอก บรรทุกระเบิดได้น้้ำหนักสูงสุด2,000 กก. มีรัศมีการบิน 1,243 ไมล์

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + nine =