กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

TU-22 Blinder

TU-22 คือเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องยนต์ไอพ่นที่ใช้ความเร็วเหนือเสียงแบบแรกของ สหภาพโซเวียต TU-22 นั้นถูกสร้างจากสำนักออกแบบ Tupolev โดยในตอนนั้นทางสหภาพโซเวียตต้องการที่จะจัดหาเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้ความเร็วพร้อมติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์และมีความคล่องตัวเข้ามาประจำการรวมถึงสามารถนำไปทำภารกิจในการลาดตระเวนทางทะเลและโจมตีกองเรือของฝ่ายนาโต้ได้ ซึ่งในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนั้น ทางสหรัฐกำลังพัฒนาและนำเครื่องบินแบบ B-58 เข้ามาประจำการ  โดยสำนักออกแบบ Tupolev ได้รับเลือกให้ออกแบบ จนในปี 1959 เครื่องบิน TU-22 ได้ออกทำการบินทดสอบเป็นเที่ยวบินแรก  และได้ปรากฏตัวให้ได้รับชมกันในงานแสดงการบินของ มอสโควในปี 1961  ก่อนจะเริ่มเข้าประจำการในปี 1962 โดยที่ทางนาโต้ได้ให้รหัสเรียกว่า Blinder

โดยที่ TU-22 A นั้นเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด ที่สามารถบรรทุกระเบิดธรรมดาและระเบิดนิวเคลียร์ได้ TU-22 Bได้รับการพัฒนาให้สามารถรับการเติมน้ำมันกลางอากาศ และสามารถติดตั้งระบบอาวุธปล่อยแบบอากาศสู่พื้น รวมถึงการพัฒนาในเรื่องของเรดาร์ ส่วน TU-22 C นั้นถูกนำมาเป็นเครื่องบินที่ใช้ในภารกิจลาดตระเวนทางทะเลโดยประจำการในกองทัพเรือของสหภาพโซเวียต และ TU-22 D ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องบินฝึก โดยจะมีคุณลักษณะที่เด่นคือห้องนักบิน เรียงกัน 2ชั้น

เครื่อง TU-22 นั้นจะแตกต่างกับเครื่องบินทิ้งระเบิดทั่วๆไปตรงการติดตั้งเครื่องยนต์ เพราะไปติดตั้งบริเวณส่วนท้ายเครื่องบริเวณแพนหางดิ่ง และใชเจ้าหน้าที่ประจำการ 3 นาย ทำความเร็วสูงสุดได้ 1,480 กม./ชม.(1.4มัค) เพดานบินสูงสุด 18,300 เมตร พิสัยการบิน 2,250 กม.ติดตั้งปืนขนาด 23 มม. ที่บริเวณท้ายเครื่อง บรรทุกอาวุธได้หนัก 9,070 กก.

TU-22 นั้นถูกนำไปประจำการในในกองทัพอากาศประเทศอื่นๆ เช่นลิเบีย,ยูเครน,อิรัค  ปัจจุบันนั้นปลดประจำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยประเทศลิเบียเป็นประเทศสุดท้ายที่ใช้งานก่อนจะปลดประจำการในปี ค.ศ.2000

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 9 =