กองทัพบก บทความ

M-60

M-60 Patton  คือรถถังที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรถถังหลัง (Main Battle Tank (MBT) )ของหลายประเทศซึ่งสายการผลิตของรถถังประเภทนี้เริ่มตั้งแต่ ปี 1960 ผ่านสงครามมาแล้วหลายสมรภูมิ

พลประจำการ 4 นาย

มีระยะทำการอยู่ที่ 500 กม.

อาวุธหลักคือปืน M 68 ขนาด 105 มม.

ปืนรองคือปืนกล  M 85 ขนาด0.50 นิ้ว

ปืนกล  M 240 ขนาด 7.62 มม.

ในส่วนของกองทัพบกไทยนั้นมีประจำการอยู่ 2 รุ่นคือ M-60 A1  และ M-60 A3 วึ่งเป็นการจัดหารถถังมือ 2จากสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ช่วงปี 2534-2539 และล่าสุดได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยรุ่นที่ปรับปรุงนั้นคือ M-60 A 3

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =