กองทัพอากาศ บทความ

B-50

Boeing B-50 Superfortress เครื่องบินทิ้งระเบิดที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์แบบแรกของโลก และอาจจะเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-29 ที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีชื่อเสียงอีกแบบหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 read more