กองทัพเรือ บทความ

Yak-38 Forger

เป็นเครื่องบินที่จัดอยู่ในประเภทขับไล่โจมตีขึ้นลงแนวดิ่ง (VTOL/ Vertical Take Off And Landing) สร้างโดยสำนักออกแบบ Yakovlev สหภาพโซเวียต  ซึ่งมีทั้งแบบ 1 ที่นั่ง และ2 ที่นั่งเรียงกัน ทำความเร็วสูงสุดได้ 1.05 มัค  มีรัศมีทำการรบ 370 กม.และ 547 กม. เมื่อติดถังน้ำเชื้อเพลิง 500 ลิตร(2ถัง) บรรทุกอาวุธได้ที่น้ำหนัก 1,000 กก.

 

ตามประวัติในช่วงนั้น ทางฝ่ายนาโตนั้นตรวจพบเครื่องบินประเภทนี้ครั้งแรกเมื่อปี 1976 บนเรือบรรทุกเครื่องบิน Kive

แต่เครื่อง  Yak-38  นั้นมีการขึ้นบินทดสอบเมื่อปี 1971 และเข้าประจำการในปี 1976 ซึ่งเป็นปีที่ถูกฝ่ายนาโตตรวจพบและทางนาโตได้ให้รหัสสำหรับเครื่องบินที่ขึ้นลงแนวดิ่งของสหภาพโซเวียตลำนี้ว่า Forger  และตอนที่ตรวจพบก็พบว่า เครื่อง Yak-38 นั้นมีทั้งแบบ 1 ที่นัั่ง (ํYak-38 M/Forger A) และแบบ 2ที่นั่งเรียงกัน ( Yak-38 U/ Forger B) ซึ่งเครื่อง Yak-38 นั้นพัฒนามาจากเครื่องบินแบบ Yak-36

 

Yak-38ถือว่าเป็นเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งที่เป็นความสำเร็จของสหภาพโซเวียต และปัจจุบันได้ปลดประจำการไปเมื่อปี 1991

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =