กองทัพอากาศ บทความ

Wellington

Vickers Wellington คือเครื่องบินลาดตระเวนทิ้งระเบิด ที่ผลิตโดย บริษัทVickers-Armstrongs ประเทศอังกฤษโดยใช้เครื่องยนต์ใบพัด 2เครื่องยนต์

เจ้าหน้าที่ประจำการ 6-7 นาย

ทำความเร็วสูงสุดได้ 378 กม./ชม.

เพดานบินสูงสุด 5,484 เมตร

พิสัยการบิน 4,104 กม.

อาวุธปืนขนาด 0.303 มม. 6 กระบอกและบรรทุกระเบิดขนาด 420 ปอนด์

เที่ยวบินทดสอบของเครื่องบินรุ่นนี้มีขึ้นเมื่อ  ค.ศ. 1936 เข้าประจำการในปี 1938 และในปี 1940 ได้มีการนำไปใช้ในภารกิจลาดตระเวณทางทะเล เพื่อปฏิบัติภารกิจ วางทุ่นระเบิด ตรวจการณ์ทางทะเล และต่อมาได้มีการพัฒนาให้ติดตั้งเรดาร์ตรวจการณ์ทางผิวน้ำและติดอาวุธประเภททุ่นระเบิดและระเบิดน้ำลึก จนในปี 1940  เครื่องบินแบบนี้สามารถจมเรือดำน้ำของเยอรมันได้เป็นครั้งแรก และได้มีการพัฒนาของเครื่องบินแบบนี้ในรุ่นต่อๆไป มีการพัฒนาในเรื่องของเครื่องยนต์ให้มีกำลังมากกว่าเดิม และการติดตั้งเรดาร์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆเช่น รุ่น GR.XIนั้นติดเรดาร์และใช้ปฏิบัติงานในตอนกลางวัน  รุ่น GR.XII ใช้ปฏิบัติงานปราบเรือดำน้ำในตอนกลางคืนโดยมีการตั้งติดไฟฉาย

ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น เครื่องบินแบบ Wellington นั้นสามารถทำลายเรือดำน้ำของฝ่ายเยอรมันไปได้ 26 ลำ และได้มีประจำการในประเทศอื่นๆเช่น แคนาดา,ออสเตรเลีย มีสายการผลิตทั้งสิ้น 11,462 เครื่อง และถูกปลดประจำการในปี 1953

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − 2 =