กองทัพอากาศ บทความ

Vulcan

เครื่องบินทิ้งระเบิด Vulcan นั้นได้ถูกสร้างโดยบริษัท Avro ประเทศอังกฤษโดยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2489  ซึ่งได้เสนอแบบเป็นเครื่องบินทิ้งระบิดแบบปีกสามเหลี่ยม ที่มีน้ำหนักบรรทุกได้สูง เพดานบินสูง พิสัยการบินไกล ให้กับกองทัพอากาศอังกฤษ ซึ่งได้รับการตอบตกลง

 

เครื่องบินต้นแบบได้ทำการบินครั้งแรกเมือปี พ.ศ. 2495 ซึ่งได้สร้างความประใจได้อย่างมากและได้เข้าประจำการในปี พ.ศ.  2499  โดยเป็น Vulcan รุ่น B-1 และต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นรุ่น B-2 สามาถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ได้ เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้มีบทบาทสำคัญในสงครามเกาะ Falklands  และมีการผลิตมาประจำการจำนวนประมาณ 100-136 เครื่อง ซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิด Vulcan นั้นได้ถูกปลดประจำการไปในปีพ.ศ. 2527

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =