ข่าวในประเทศ

SU-17

Su-17  เป็นเครื่องบินประเภทขับไล่/โจมตี ที่นั่งเดี่ยว (สามารถปรับมุมลู่ของปีกได้) สร้างโดยสำนักออกแบบ Sukhoi สหภาพโซเวียต  ทำความเร็วได้ 2.17 มัค(เมื่อไม่ติดอาวุธ)  เพดานบินสูงสุด 18,000 เมตร รัศมีทำการรบ 630 ก.ม. พิสัยทำการบิน 2,280ก.ม. (ติดถังเชื้อเพลิง)

อาวุธปืนขนาด 30 มม. 2 กระบอก(บรรจุกระสุนได้กระบอกละ 70 นัด) บรรทุกอาวุธได้น้ำหนักรวม 3,500 กก.

Su-17 ถือเป็นเครื่องบินไอพ่นแบบแรกของสำหนักออกแบบ Sukhoi ที่ปรับมุมลู่ปีกได้  ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.  1967 (ข้อมูลใน Wikipedia ระบุว่าเที่ยวบินทดสอบเที่ยวแรกมีขึ้นในปี 1966) เริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหภาพโซเวียตในช่วงปีค.ศ. 1970-1972  ซึ่งทางองค์การนาโต้ได้กำหนดชื่อเรียกเป็นรหัสว่า Fitter-C จนในปี ค.ศ. 1977 สหภาพโซเวียตได้มีการพัฒนา Su-17 ขึ้นโดยติดตั้งโดมเรดาร์ใต้ช่องรับอากาศและอุปกรณ์หาเป้าหมายด้วยเรเซอร์ ซึ่งทางองค์นาโต้ได้กำหนดรหัสชื่อเรียกว่า Fitter-D

และทางกองทัพเรือสหภาพโซเวียตได้มีการจัดหา Su-17 เข้าประจำการในกองทัพเรืออีกด้วย และมีการส่งออกให้กับประเทศต่างๆโดยมีการลดอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไป (คุ้นๆไหมครับใครว่าเป็นแต่สหรัฐประเทศเดียว) และกำหนดชื่อเรียกใหม่เป็น Su-20 ประเทศที่มีการจัดหาไปประจำการอาทิเช่น อียิปต์,เชคโกสโลวาเกีย,โปแลนด์ เป็นต้น  และในปี ค.ศ. 1976 ทางประเทศเปรูได้มีการซื้อ Su-20 เข้าประจำการซึ่งมีการลดการติดตั้งอุปกรณ์และอาวุธปล่อยเพิ่มเติม(เห็นไหมครับว่ามันเป็นสิทธิ์ของประเทศผู้ผลิต) และใช้ชือใหม่เป็น Su-22

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =