กองทัพอากาศ บทความ

C-130 Hercules

Lockheed C-130 Hercules เป็นเคร่ืองบินลำเลียงแบบใบพัด 4เครื่องยนต์  ความเป็นมาของเครื่องบินรุ่นนี้ เกิดจากในช่วงสงครามเกาหลี เครื่องบินลำเลียงที่ทางกองทัพสหรัฐมีประจำการอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องบินลำเลียงตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งไม่เพียงพอต่อความความต้องการในการลำเลียงกำลังทหารหรือยุทธโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพ และในช่วงปี ค.ศ.1950-1951 ทางกองทัพอากาศสหรัฐ ได้ประกาศไปยังบริษัทที่ผลิตเครื่องบิน 4 บริษัทด้วยกันคือ

-Boeing

-Douglas

-Lockheed

-Fairchild

ว่าทางกองทัพอากาศสหรัฐมีความต้องการเครื่องบินลำเลียง ที่มีรัศมีทำการ 2,000  กม. บรรทุกทหารได้ 92 นาย วิ่งขึ้นลงบนรันเวย์ระยะสั้นหรือบนทางวิ่งที่ไม่สมบูรณ์ได้และทำการบินได้แม้เครื่องยนต์จะดับไป 1เครื่อง ซึ่งต่อมาในเดือนกรกฏาคม 1951 ทางบริษัท Lockheed ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่จะทำการผลิตเครื่องบินลำเลียงแบบใหม่ให้กับกองทัพอากาศสหรัฐ ซึ่งแบบเครื่องบินที่นำเสนอไปนั้นออกแบบโดย Willis Hawkins

เครื่องบินต้นแบบได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการทดสอบ มีชื่อเรียกว่า YC-130

และเที่ยวบินทดสอบเที่ยวบินแรกของเครื่องบินรุ่นนี้มีขึ้นในวันที่ 23 สิงคม 1954 แต่จะเห็นได้ว่าในส่วนหัวเครื่องของเครื่องบินต้นแบบนั้นจะดูราบเรียบ  แต่เมื่อเครื่องบินเข้าสู่สายการผลิตนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนให้ส่วนหัวของเครื่องบินมีความโค้งมนมากขึ้นพร้อมกับพลังของเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับฉายาอย่างเป็นทางการว่า Hercules และเริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐโดยเป็นเครื่องบินแบบ C-130 A  และได้มีการผลิตรุ่นต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ C-130 J

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 4 =