กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

Aichi D3A(Val)

เครื่องบิน D-3A เป็นเครื่องบินประเภทดำทิ้งระเบิดแบบ 2 ที่นั่งเรียงกัน 1เครื่องยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทางฝ่ายสัมพันธมิตรได้ให้รหัสสำหรับเรียกว่า Val  ถือเป็นเครื่องบินหลักในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 มีบทบาทอย่างยิ่งในการโจมตีฐานทัพเรืออเมริกาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์  แต่หลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ เครื่องบินรุ่นนี้กลับกลายเป็นเครื่องบินที่ล้าสมัยในทันที มียอดการสูญเสียจำนวนมาก

สาเหตุเป็นเพราะการออกแบบที่ล้าสมัย เพราะเครื่องบินรุ่นนี้มีแบบดีไซน์ ในช่วง ค.ศ. 1930 มีอำนาจการทำลายที่ต่ำและกำลังของเครื่องยนต์ต่ำ และในช่วงปลายสงครามได้ถูกนำมาเป็นเครื่องบินกามิกาเซ่ แต่มียอดผลิดที่ทาง wikipedia ระบุไว้คือ 1,495 ลำ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =