กองทัพเรือ บทความ

Westland Wyvern

Westland Wyvern  เป็นเครื่องบินประเภทโจมตีที่นั่งเดี่ยวประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อปแบบแรกและแบบสุดท้าย read more