กองทัพอากาศ บทความ

Boeing E-4

เป็นเครื่องบินประเภท สถานีบัญชาการรบลอยฟ้า ( Advanced Airborne Command Post/AABNCP)  เครื่อง E-4 เป็นเครื่องบิินที่ใช้เป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าแบบที่ 2 ของสหรัฐ ที่มีขึ้นมาแทนเครื่องแบบ EC-135 read more