กองทัพเรือ บทความ

 ประวัติความเป็นมาของเรือ ชุด เรือหลวงราชฤทธิ์

 • เรือชุด ร.ล.ราชฤทธิ์ เป็นเรือยนต์เร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถี(EXOCET) ประกอบด้วยเรือ ๓ ลำ ได้แก่ ร.ล.ราชฤทธิ์ , ร.ล.วิทยาคม และ ร.ล.อุดมเดช
 • กองทัพเรือได้จัดหาเรือประเภทนี้ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ โดยใช้งบประมาณจากค่าสัมปทานสำรวจน้ำมันในทะเลจากบริษัทต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณประจำและมีชื่อโครงการว่า ” การจัดหาเรือคุ้มครองการสำรวจน้ำมันในทะเล “

 

            คุณลักษณะทั่วไปของเรือชุด ร.ล.ราชฤทธิ์
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ ๓๐๐ ตัน , ความเร็วสูงสุด ๓๕ น๊อต
 • ความยาวตลอดลำ ๔๙.๘ เมตร, ความกว้าง ๗.๕ เมตร
 • กำลังพลประจำเรือ ๔๖ นาย
 • ปืนหัวขนาด ๗๖/๖๒ มม.
 • ปืนท้ายขนาด ๔๐/๗๐ มม.
 • อาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET MM 38

 

           อาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET MM.๓๘
  • ผลิตโดยบริษัท AEROSPATIALE ประเทศฝรั่งเศส
  • EXOCET แปลว่า ปลาบิน
  • MM ย่อมาจาก MER-MER แปลว่า ทะเล สู่ ทะเล ราคาประมาณ ๔๐ ล้านบาท ( ๑ ลูก )
  • จัดอยู่ในประเภทอาวุธปล่อย พื้น – สู่ – พื้น
 • ระยะยิงไกลสุด ๔๒ กิโลเมตร , ระยะยิงใกล้สุด ๔.๔ กิโลเมตร นำวิถีด้วยระบบ ACTIVE RADAR HOMING

  ที่มา   http://thaidefense-news.blogspot.com/2011/08/exocet.html

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + twelve =