กองทัพเรือ บทความ

PBM Mariner

PBM Mariner เป็นเครื่องบินทะเลเครื่องยนต์ใบพัด 2 เครื่องยนต์ ใช้สำหรับลาดตระเวน/ลำเลียง ผลิตโดยบริษัท Glenn L. Martin Company ประเทศสหรัฐอเมริกา  เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบในปี ค.ศ. 1937 และมีเที่ยวบินทดสอบเที่ยวแรกเมื่อ  กุมภาพันธ์ ค.ศ.1939 เริ่มเข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐปี ค.ศ. 1940เป็นรุ่น PBM-1  และได้มีการผลิตออกมาอีกหลายรุ่น แต่รุ่นที่มีการผลิตออกมามากที่สุดคือ รุ่น PBM-5…
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บทความ

HJT-16 Kiran

HJT-16 Kiran/Kiran Mk II เป็นเครื่องบินประเภท เครื่องบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่น 2 ที่นั่งเรียงกัน   ออกแบบและก่อสร้างโดย Hindustan Aeronautics Limited ( HAL) ประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเครื่องบินแบบ read more
กองทัพเรือ บทความ

เรือหลวงบางระจัน(ลำแรก)

ร.ล.บางระจัน(ลำแรก) เป็นเรือประเภท เรือวางทุ่นระเบิดทางกองทัพเรือสั่งต่อจากอู่ต่อเรือ Cantieri Riuniti dell’Adriatico ประเทศอิตาลี ในราคา 302,500 บาท (พ.ศ.2478) read more
กองทัพเรือ บทความ

Yak-38 Forger

เป็นเครื่องบินที่จัดอยู่ในประเภทขับไล่โจมตีขึ้นลงแนวดิ่ง (VTOL/ Vertical Take Off And Landing) สร้างโดยสำนักออกแบบ Yakovlev สหภาพโซเวียต  ซึ่งมีทั้งแบบ 1 ที่นั่ง และ2 ที่นั่งเรียงกัน ทำความเร็วสูงสุดได้ 1.05 มัค  มีรัศมีทำการรบ 370 กม.และ 547 กม. เมื่อติดถังน้ำเชื้อเพลิง 500…
กองทัพเรือ บทความ

ฝูงบิน 1หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร

ในปี พ.ศ. 2536 กองทัพเรือมีความต้องการจัดหาเครื่องบินขึ้น-ลงทางดิ่งสำหรับประจำการบน ร.ล.จักรีนฤเบศร เพื่อเป็นกำลังหลักในการป้องกันภัยคุกคามทั้งจากทางเรือและทางอากาศในขณะที่ออกปฎิบัติภารกิจในทะเลลึก ซึ่งกำลังทางอากาศจากฐานบินบนบก ไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2538 กองทัพเรือได้เริ่มโครงกาจัดหาเครื่องบินขึ้น-ลงทางดิ่งแบบ AV-8 S Harrier จำนวน 9เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ประจำการในกองทัพเรือสเปน รวมถึงการฝึกบิน และอบรมเจ้าหน้าที่ช่างเพื่อเตรียมปฎิบัติการกับเครื่องบินชนิดนี้ด้วย โดยทำการลงนามทำสัญญาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน กองทัพเรือเครื่องบิน AV-8 S จากทร.สเปนในวันที่…
กองทัพเรือ บทความ

Yokosuka MXY7 Ohka

Yokosuka MXY7 Ohka เป็นเครื่องบินโจมตีที่ทำขึ้นมาเพื่อพลีชีพ หรือที่เราเรียกกันว่ากามิกาเซ๋  แนวคิดมาที่ญี่ปุ่น ที่ต้องการผลิตอาวุธขึ้นมาเพื่อทำภารกิจกามิกาเซ่ เลยได้คิดยานที่บินได้มีน้ำหนักเบาสร้างจากไม้หรือโลหะที่เบา แล้วติดหัวรบที่ส่วนหัว บรรทุกนักบินได้ 1นาย ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์จรวด read more