กองทัพอากาศ บทความ

AU-24 Stallion

Helio AU-24 Stallion เป็นเครื่องบินแบบใบพัด 1 เครื่องยนต์ ใช้ในภารกิจ โจมตีผู้ก่อการร้ายและขนส่ง ใช้พื้นที่วิ่งขึ้นลงระยะสั้น (STOL) มีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง2-3 นาย และบรรทุกทหารได้ 9 นายผลิตโดยบริษัท Helio Aircraft Company ประเทศสหรัฐอเมริกา read more
กองทัพอากาศ บทความ

Handley Page Victor

Handley Page Victor  คือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ (เหมือนยานอวกาศมาก) สร้างโดยบริษัท Handley Page ประเทศอังกฤษ  โดยใช้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง 5นาย  เครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นนี้ได้เริ่มแผนการสร้างในปี ค.ศ. 1946 (พร้อมๆกับแผนงานสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิด Vulcan กับ Valiant) read more
กองทัพอากาศ บทความ

สงครามเวหา RAF vs. Luftwaffe

เดือนมิถุนายน 1940  เป็นช่วงวิกฤตที่สุดของอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2เพราะเป็นช่วงที่อังกฤษถูกทอดทิ้งให้ต่อสู้กับกองทัพนาซีอย่างโดดเดี่ยว หลังจากที่เยอรมันบุกยึด โปแลนด์,เดนมาร์ค,นอร์เวย์,เนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมได้ ทั้งยังสามารถขับไล่กองทัพอังกฤษให้ถอยร่นไม่เป็นขบวนออกจากดังเคิร์ก แล้วยึดฝรั่งเศสทั้งประเทศไว้ในกำมือได้อีกหนึ่งประเทศด้วย read more
กองทัพอากาศ บทความ

C-130 Hercules

Lockheed C-130 Hercules เป็นเคร่ืองบินลำเลียงแบบใบพัด 4เครื่องยนต์  ความเป็นมาของเครื่องบินรุ่นนี้ เกิดจากในช่วงสงครามเกาหลี เครื่องบินลำเลียงที่ทางกองทัพสหรัฐมีประจำการอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องบินลำเลียงตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งไม่เพียงพอต่อความความต้องการในการลำเลียงกำลังทหารหรือยุทธโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพ และในช่วงปี ค.ศ.1950-1951 ทางกองทัพอากาศสหรัฐ ได้ประกาศไปยังบริษัทที่ผลิตเครื่องบิน 4 บริษัทด้วยกันคือ read more
กองทัพอากาศ บทความ

C-17 Globermaster III

แนวคิดในการสร้างเครื่องบินลำเลียงแบบ C-17 นั้นมาจากทางกองทัพสหรัฐต้องการที่จะปิดช่องว่างในความแตกต่างของเครื่องบินลำเลียงแบบ C-5  กับ เครื่องบินแบบ C-130  เพราะเครื่องแบบ C-5นั้นสามารถบรรทุกได้มากกว่าเครื่อง C-130 แต่ต้องใช้ทางวิ่งในระยะทางที่ยาวกว่า  ถึงแม้ในตอนนั้นทางกองทัพอากาศสหรัฐจะมีเครื่องบินลำเลียงแบบ C-141 read more